Notowania

APOLLO: strona spółki
25.09.2018, 17:29

QRK Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 października 2018 r.

Zarząd spółki Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 22 października 2018 r. o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej M. Soczyński, H. Perycz w Warszawie przy ul. Gintrowskiego 34 (dawniej ul. Rzymowskiego 34).
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty