Notowania

MRS Transakcje osoby pełniącej funkcje zarządcze

Zarząd Metropolis S.A. informuje, że w dniu 28 września 2018 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, przekazane zgodnie z at. 19 lit. 1a Rozporządzenia MAR . Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty