Notowania

BML Uzyskanie dotacji na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego z PO IR Działanie 2.1

Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA ("Emitent", ,,Spółka") informuje, iż powziął informację o uzyskaniu dotacji na projekt pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych” przyznawanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.
Wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 24 960 995,00 zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60 % wartości kosztów kwalifikowanych, tj.: 14 976 597,00 zł netto. Główne obszary badawcze realizowane w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego to wakcynologia w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologia w terapii choroby nowotworowej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzonym w ramach projektu możliwy będzie rozwój strategicznych preparatów: Szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 oraz Onko BCG, zwiększone moce produkcyjne i umocniona pozycja rynkowa Spółki. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na IV kwartał 2018 roku, zaś jej zakończenie na II kwartał 2020. Preparaty lecznicze wyprodukowane w Centrum Badawczo–Rozwojowym mają być wprowadzone na rynek w I kwartale roku 2021. Spółka wkrótce przedstawi scenariusz finansowania wkładu własnego w kwocie 9 984 398,00 zł. Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty