Notowania

CNT: strona spółki
3.10.2018, 11:23

CNT Informacja o sprzedaży lokali za III kwartał 2018 roku w ramach działalności deweloperskiej.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż po zakończeniu w dniu 3 października 2018 r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („spółka zależna”) przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.
Emitent wyjaśnia przy tym, iż proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 r. Emitent informuje, iż spółka zależna w III kwartale 2018 roku zawarła 77 umów deweloperskich sprzedaży mieszkań. Ponadto na dzień 30 września 2018 roku spółka zależna była stroną 24 umów rezerwacyjnych sprzedaży mieszkań, które wymagają przekształcenia w umowy deweloperskie. Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r. wyniesie 0 szt., gdyż zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność do nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje koszty wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając wyroby gotowe w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu danego typu lokali. Spółka zależna nie zawarła żadnej umowy ostatecznej przenoszącej własność nieruchomości i nie wydała w III kwartale 2018 roku żadnego lokalu mieszkalnego ani usługowego. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty