Notowania

BIOERG: strona spółki
3.10.2018, 13:18

BER Sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych przez Zarząd Chemoservis- Dwory S.A. .

Zarząd Bioerg S.A. („Spółka”), w związku z opublikowanym w dniu dzisiejszym przez spółkę Chemoservis-Dwory S.A. („Chemoservis”) w systemie ESPI raportem bieżącym nr 53/2018 informuje, iż podana w tym raporcie informacja dot. zawarcia umowy sprzedaży bądź wynajęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Chemoservis jest nieprawdziwa.
Zarząd Spółki w ostatnim roku nie nabywał ani nie wynajmował żadnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Chemoservis. Zarząd Spółki rozważy podjęcie kroków prawnych przeciwko Zarządowi Chemoservis w przedmiocie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i naruszenia dobrego imienia Spółki.

Inne komunikaty