Notowania

ARI: strona spółki
3.10.2018, 16:40

ARI Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 2 października 2018 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach na akacjach Emitenta przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść powiadomień znajduje się w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty