Notowania

PEM Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 3 października 2018 roku, otrzymał od Pana Krzysztofa Konopińskiego, osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty