Notowania

DEKPOL: strona spółki
11.10.2018, 14:04

DEK Zawarcie listu intencyjnego na wykonanie inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa

Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 października 2018 r. zawarł z podmiotem spoza Grupy Kapitałowej Spółki („Inwestor”) list intencyjny w przedmiocie nawiązania współpracy i negocjacji umowy, na podstawie której Inwestor powierzy Spółce wykonanie salonu sprzedaży wraz z zapleczem w Gdańsku w systemie generalnego wykonawstwa („List Intencyjny”).
Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego umowa zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez Inwestora do dnia 17 października 2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu. Jeżeli Inwestor nie uzyska ww. pozwolenia postanowienia Listu Intencyjnego wygasają, a strony zrzekają się wzajemnych roszczeń. Wartość wynagrodzenia netto Spółki za wykonanie inwestycji została ustalona na poziomie ok. 5% przychodów Grupy Kapitałowej Dekpol za 2017 r. Zakończenie budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić do dnia 31 maja 2019 r. Ostateczna treść umowy zostanie ustalona w wyniku negocjacji, które strony zobowiązały się prowadzić w dobrej wierze z uwzględnieniem ww. warunków oraz poszanowaniem interesów obydwu stron.

Inne komunikaty