Notowania

APOLLO: strona spółki
22.10.2018, 18:28

QRK Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 22 października 2018 r.

Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 22 października 2018 r.
Akcjonariusz: Dominik Dymecki Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 1.357.829 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji:1.407.827 Udział w głosach na WZ: 49,87% Udział w ogólnej liczbie głosów: 27,60% Akcjonariusz: Paweł Jeleniewski Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 1.351.527 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji:1.401.526 Udział w głosach na WZ: 49,65% Udział w ogólnej liczbie głosów: 27,48%

Inne komunikaty