Notowania

AZTEC: strona spółki
24.10.2018, 15:35

AZC Zakończenie negocjacji w sprawie zakupu działek i budowy nowej siedziby oraz podpisanie znaczących umów

Zarząd Spółki Aztec International S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o zakończeniu negocjacji w sprawie zakupu działek oraz budowy nowej siedziby. O rozpoczęciu negocjacji Emitent informował w dniu 03.10.2018 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2018.
Wynikiem negocjacji jest podpisanie w dniu 24.10.2018 r. następujących umów: 1. Umowa zakupu działki o powierzchni 5 411 m kw. oraz udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową do drogi publicznej. Przedmiotowe działki, zlokalizowane w Tarnowie Podgórnym (woj. wielkopolskie), nabyte zostały od spółki MS BUDOWNICTWO – INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu za łączną kwotę netto 1.011.331 PLN. 2. Umowa o roboty budowlane, zawarta pomiędzy Emitentem a spółką MS BUDOWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (dalej: Wykonawca). Zgodnie z zawartą umową, Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji budowy budynku biurowego z halą produkcyjno-magazynową, wystąpienia w imieniu Spółki z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonania prac budowlanych dotyczących w/w budynku. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto 6.058.669 PLN.

Inne komunikaty