Notowania

MNS Przekroczenie 5 % ogólnej liczby głosów

Zarząd spółki Mennica Skarbowa S.A., zwana dalej "Spółką", "Emitentem", informuje o otrzymaniu w dniu 26.10.2018 r., na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1_ Ustawy o ofercie, zawiadomienia od Pana Aleksandra Żołędowskiego, dalej zwany jako "Zawiadamiający", o przekroczeniu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Załączniki

Inne komunikaty