Notowania

PULAWY: strona spółki
6.11.2018, 12:47

ZAP Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 6 listopada 2018 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 27 listopada 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Puławach, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty