Notowania

CNT: strona spółki
6.11.2018, 15:42

CNT Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2018 roku.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 6 listopada 2018 roku wstępnej agregacji danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego Emitenta za III kwartał 2018 roku, w tym samym dniu Emitent postanowił przekazać do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej CNT z podziałem na segmenty branżowe przyjęte w sprawozdaniu skonsolidowanym z uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych, które stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Spółka przypomina, że skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowane dnia 16 listopada 2018 r. zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2018. Szacunkowe wyniki finansowe, o których mowa powyżej, mają charakter wstępny, w związku z czym wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za III kwartał 2018 roku mogą odbiegać nieznacznie od wielkości zaprezentowanych w załączeniu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Załącznik nr 1: Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2018 roku.

Załączniki

Inne komunikaty