Notowania

PULAWY: strona spółki
6.11.2018, 19:34

ZAP Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 6 listopada 2018 roku

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść dotychczas podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 listopada 2018 roku wraz z wynikami głosowań.
Materiały dotyczące uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pulawy.com w zakładce relacje inwestorskie - walne zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje również w załączeniu treść projektu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach zgłoszonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 listopada 2018 roku, przez uprawnionego akcjonariusza. Uchwała o treści wynikającej ze zgłoszonego projektu przekazanego w załączeniu, została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty