Notowania

PRO Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w otrzymał Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze: Pana Tomasza Batora – Wiceprezesa Zarządu APN Promise S.A.
Wyżej wymienione Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty