Notowania

CELTIC: strona spółki
8.11.2018, 16:36

CPD Spełnienie się warunków Umowy Inwestycyjnej zawartej przez CPD S.A. i spółki zależne

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka') informuje o spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających Umowy Inwestycyjnej z 22 lutego 2017, która została zmieniona 2 sierpnia 2017 i 26 października 2018, zgodnie z zapisami raportów bieżących nr 3/2017 z 1 marca 2017, nr 31/2017 z 2 sierpnia 2017 oraz nr 39/2018 z 26 października 2018.
Spółka Unidevelopment S.A. wniosła pierwszą część wkładu własnego wymaganego zapisami Umowy Inwestycyjnej. Jednocześnie, zostały uzgodnione (zaakceptowane) wszystkie załączniki do Umowy Inwestycyjnej, co było warunkiem wejścia w życie niniejszej Umowy.

Inne komunikaty