Notowania

ACK Informacja o pozytywnym przejściu audytu w ramach postępowania przetargowego

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2018 z dnia 4 lipca 2018 zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2018 roku Spółka została oficjalnie zakwalifikowana jako pozytywnie audytowany dostawca międzynarodowej sieci DIY "Klient".
W okresie od lipca 2018 do dnia 8 listopada 2018 Spółka przeszła pozytywnie trzy międzynarodowe audyty - logistyczny, jakościowy oraz etyczny. Aktualnie Spółka oczekuje na rozstrzygnięcie przetargu oraz wybór modeli, rynków i ilości jakie będzie obejmował kontrakt na sezon 2019. W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie całości lub części zamówień objętych przetargiem będzie miało bardzo pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.

Inne komunikaty