Notowania

ALIOR: strona spółki
8.11.2018, 17:06

ALR Informacja o transakcjach na akcjach Banku

Zarząd Alior Bank S.A. (dalej „Bank”) informuje o otrzymaniu powiadomienia o transakcjach na akcjach Banku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („rozporządzenie MAR”).
Powiadomienie zostało przekazane przez Pana Krzysztofa Bachta – Wiceprezesa Zarządu Banku, a jego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty