Notowania

UNIBEP: strona spółki
8.11.2018, 17:22

UNI Wejście w życie umowy inwestycyjnej zawartej przez Unibep S.A. i Unidevelopment S.A. z Grupą Kapitałową CPD dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2018 z dnia 26 października 2018 r. informującego o zawarciu Zmiany Umowy Inwestycyjnej (Umowa) dotyczącej realizacji trzech przedsięwzięć budowlanych wspólnie z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o spełnieniu się z dniem 8 listopada 2018 r. ostatniego z warunków wejścia w życie Umowy, tj. wniesieniu przez Unidevelopment S.A. pierwszej części wkładu inwestycyjnego, wskutek czego z tym samym dniem Umowa weszła w życie.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2018-11-15
UNI QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,95
0,00
2018-11-08
UNI Wejście w życie umowy inwestycyjnej zawartej przez Unibep S.A. i Unidevelopment S.A. z Grupą Kapitałową CPD dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie
4,96
-0,40
2018-11-07
UNI Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację inwestycji drogowej w województwie podlaskim
4,92
+0,81
2018-10-30
UNI Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji budowlanej w Kijowie
4,95
+0,40
2018-10-26
UNI Zmiana umowy inwestycyjnej zawartej przez Unibep S.A. i Unidevelopment S.A. z Grupą Kapitałową CPD dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego w dzielnicy Ursus w Warszawie
4,90
-0,41
2018-10-22
UNI Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Rydygiera/ A. German w Warszawie
4,90
+1,22
2018-10-19
UNI Aktualizacja informacji nt. realizacji kontraktu dotyczącego budowy zakładu produkcyjnego w województwie łódzkim
4,85
+1,03
2018-10-17
UNI Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Rydygiera/ A. German w Warszawie
5,08
0,00
2018-10-05
UNI Zawarcie dwóch umów na realizację inwestycji mieszkaniowych w Warszawie przy ul. Poborzańskiej
5,06
+1,58
2018-10-04
UNI Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej przy ul. Serbskiej /Naramowickiej w Poznaniu
5,14
-1,56