Notowania

R22: strona spółki
8.11.2018, 19:19

R22 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.

Zarząd R22 spółka akcyjna "Spółka" na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt 1)-2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) niniejszym informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2018 roku, na godzinę 14:00 (poprzedni termin) na dzień 05 grudnia 2018 roku, na godzinę 14:00 i w związku z tym zwołuje na dzień 05 grudnia 2018 roku, na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro (biurowiec Bałtyk).
Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia związana jest z technicznymi problemami Spółki z przekazaniem do KDPW informacji o planowanym pierwotnym terminie Walnego Zgromadzenia, a tym samym nie zachowaniem wymaganego terminu poinformowania KDPW o planowanym Walnym Zgromadzeniu. Z uwagi na powyższe Spółka postanowiła zmienić termin odbycia Walnego Zgromadzenia z 22 listopada 2018 r. na dzień 05 grudnia 2018 roku. Załączniki – ogłoszenie o zmianie terminu i zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, materiały Podstawa prawna: Zgodnie z § 19 ust 1 pkt 1)-2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2018-11-14
R22 Sprzedaż segmentu hostingu w październiku 2018 roku.
16,50
0,00
2018-11-08
R22 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
16,00
+3,13
2018-10-26
R22 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
15,82
+2,65
2018-10-17
R22 Zawarcie przez spółkę zależną Vercom S.A. umowy inwestycyjnej w zakresie inwestycji w spółkę UserEngage sp. z o.o.
15,66
0,00
2018-10-17
R22 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie umowy o zachowaniu poufności rozpoczynającej negocjacje w przedmiocie inwestycji przez spółkę zależną Vercom S.A. w spółkę UserEngage sp. z o.o.
15,66
0,00
2018-10-05
R22 Ujawnienie stanu posiadania
17,80
0,00
2018-10-03
R22 Zawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING S.R.L. umowy pożyczki z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych
16,80
0,00
2018-09-28
R22 Zawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING S.R.L. dokumentów potwierdzających wywołanie skutków prawnych przez warunkowe umowy nabycia udziałów spółek NET DESIGN S.R.L. i S.C. WEB CLASS IT S.R.L.
18,00
0,00
2018-09-28
R22 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING S.R.L. warunkowej umowy nabycia udziałów spółki S.C. WEB CLASS IT S.R.L.
18,00
0,00
2018-09-28
R22 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji przez spółkę pośrednio zależną H88 S.A. w przedmiocie nabycia udziałów spółki S.C. WEB CLASS IT S.R.L.
18,00
0,00