Notowania

KBDOM: strona spółki
8.11.2018, 19:27

KBD Otrzymanie Postanowienia Sądu o uchyleniu zaskarżonego przez Emitenta zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do spółki Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 30 października 2018r., na mocy którego Sąd uchylił zaskarżone przez Emitenta zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku z dnia 13 czerwca 2018r. w przedmiocie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki i postanowił o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.
O zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 20 czerwca 2018r. natomiast o złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 18 maja 2018r.

Inne komunikaty