Notowania

OTLOG: strona spółki
8.11.2018, 21:18

OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje o ponownym zwołaniu Zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F (Zgromadzenie), które odbędzie w dniu 30 listopada 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p.
Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie szeregu uchwał w sprawie zmiany poszczególnych punktów Warunków Emisji Obligacji serii F. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki

Inne komunikaty