Notowania

KVT Informacja nt. współpracy z Bankiem Millenium S.A.

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportami bieżącym nr 6/2017 oraz 2/2018 dotyczących współpracy z Bankiem Millenium S.A. (Bank) w zakresie umów kredytu obrotowego i faktoringu, Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu 8 listopada 2018 roku Spółka zawarła z Bankiem aneksy do ww. umów. Zgodnie z aneksem do umowy kredytu obrotowego zwiększono kwotę limitu globalnego z 9 mln zł do 12 mln zł, którego wykorzystanie w EUR jest możliwe do kwoty 2,4 mln euro, przy czym termin spłaty nie uległ zmianie. Zgodnie natomiast z aneksem do umowy faktoringu przyznany Spółce odnawialny limit finansowania wierzytelności został zmniejszony z 16 mln zł do 9 mln zł, przy czym okres obowiązywania limitu nie zmienił się.
Pozostałe warunki ww. umów nie uległy istotnym zmianom.

Inne komunikaty