Notowania

KREZUS: strona spółki
8.11.2018, 22:58

KZS Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. na wniosek Akcjonariusza

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 08 listopada 2018 roku wpłynął do Emitenta wniosek spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Akcjonariusz”) na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) o umieszczenie dodatkowych punktów do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. („NWZ”) zwołanego na dzień 30 listopada 2018 roku.
Emitent przekaże zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami wszystkich uchwał w kolejnym raporcie bieżącym. Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty