Notowania

PLAYWAY: strona spółki
8.11.2018, 23:05

PLW Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Pentacle Sp. z o.o.

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 8.11.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pentacle Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Pentacle”) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Pentacle z kwoty 200.000 zł do kwoty 250.000 zł poprzez emisję 200 szt. nowych udziałów.
Nowe udziały zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników za łączną kwotę 182,5 tys. zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS Spółka będzie posiadać 64% udziałów w kapitale zakładowym Pentacle.

Inne komunikaty