Notowania

FITEN: strona spółki
13.11.2018, 21:27

FTN Aktualizacja Prognozy Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2018, w którym Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji (dalej „Spółka”) informował o prognozie Spółki na lata 2018-2021 sporządzonej na potrzeby postepowania restrukturyzacyjnego, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 listopada 2018 r. Spółka przygotowała i przyjęła zaktualizowaną prognozę Spółki na lata 2018-2021.
Prognozowane po aktualizacji wyniki na 2018 rok: -przychody: 224.490 tys. PLN -EBIT: (8.024) tys. PLN -Strata netto: (6.912) tys. PLN Prognozowane po aktualizacji wyniki na 2019 rok: -przychody: 199.975 tys. PLN -EBIT: 906 tys. PLN -Zysk netto: 1.275 tys. PLN Prognozowane po aktualizacji wyniki na 2020 rok: -przychody: 211.403 tys. PLN -EBIT: 3.278 tys. PLN -Zysk netto: 3.444 tys. PLN Prognozowane po aktualizacji wyniki na 2021 rok: -przychody: 220.316 tys. PLN -EBIT: 3.602 tys. PLN -Zysk netto: 3.341 tys. PLN Różnice pomiędzy zaktualizowaną prognozą oraz prognozą przedstawioną w raporcie 3/2018 wynikają w szczególności z obserwowanych w III kwartale 2018 roku zmian otoczenia rynkowego na którym działa Spółka oraz wstępnego przewidywania odnośnie przychodów i kosztów w IV kwartale 2018 roku. Prognoza została sporządzona przy założeniu pozytywnego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. Ponadto, Spółka zaznacza, że wyniki przedstawione w załączonych projekcjach finansowych umożliwiają Spółce realizację układu w kształcie zgodnym z propozycjami układowymi złożonymi przez Spółkę w sądzie, jak również nie zmieniają konkluzji w zakresie spełnienia testu prywatnego wierzyciela. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że Zaktualizowana Prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Inne komunikaty