Notowania

LPS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent”) niniejszym in-formuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na dzień 12 grudnia 2018 roku, na godz: 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Rafała Szmal, ul. 1-go Maja 18 w Cze-ladzi.

Załączniki

Inne komunikaty