Notowania

FACHOWCY: strona spółki
14.11.2018, 20:07

FAV Brak zgody na objęcie układem wierzytelności przysługujących Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, informujące Spółkę, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wyraził zgody na objęcie układem wierzytelności przysługujących od Spółki Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych („FGŚP”).
W zaistniałej sytuacji Zarząd Spółki niezwłocznie ponownie zwróci się z nowym wnioskiem o wyrażenie zgody na objęcie układem wierzytelności FGŚP, uwzględniającym zaspokojenie wierzytelności FGŚP w całości.

Inne komunikaty