Notowania

ECHO: strona spółki
15.11.2018, 12:04

ECH Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

Zarząd Echo Investment S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu wczorajszym Emitent uzyskał, podpisaną w trybie korespondencyjnym, uchwałę Rady Nadzorczej Emitenta wyrażającą zgodę na wypłacenie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018 (Zaliczka Dywidendowa).
Oznacza, to iż spełniony został pierwszy z dwóch warunków uchwały Zarządu Emitenta w sprawie warunkowej wypłaty Zaliczki Dywidendowej opisany w § 2 lit. a przedmiotowej uchwały, o której Spółka informowała raportem bieżącym Nr 43/2018 z dnia 8 listopada br.

Inne komunikaty