Notowania

ARCTIC: strona spółki
15.11.2018, 16:00

ATC Plan wyłączenia z produkcji maszyny papierniczej w papierni Arctic Paper Grycksbo AB w Szwecji

Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje o rozpoczęciu procedury planowanego wyłączenia z produkcji maszyny papierniczej nr 7 („PM7”) znajdującej się w papierni Arctic Paper Grycksbo AB z siedzibą w Szwecji.
Przeznaczona do wyłączenia maszyna papiernicza (PM7) wytwarza papier powlekany i dysponuje wydajnością na poziomie 45 000 ton, przy łącznych zdolnościach produkcyjnych papierni w Grycksbo wynoszących 265 000 ton. Wykorzystanie mocy produkcyjnych PM7 było w ostatnich latach niskie, PM7 jest jednocześnie mniej wydajna oraz droższa w obsłudze niż pozostałe dwie maszyny papiernicze pracujące w papierni. Planowane wyłączenie maszyny PM7 i związane z tym zmniejszenie zatrudnienia (około 25 stanowisk pracy), zgodnie z regulacjami obwiązującymi w Szwecji poprzedzone zostanie negocjacjami z przedstawicielami związków pracowniczych. Zarząd Spółki przewiduje, że plan zostanie wdrożony w I kwartale 2019 roku. Niższe zatrudnienie wpłynie na obniżkę kosztów, co będzie miało wpływ na wyniki Grupy w drugiej połowie 2019 roku Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty