Notowania

TOYA: strona spółki
20.11.2018, 16:48

TOA Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji

Zarząd spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje o otrzymaniu, w dniu 20 listopada 2018 r., od Pełnomocnika Akcjonariusza Pana Tomasza Koprowskiego zawiadomienia o przekroczeniu progów wskazanych w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych na skutek upoważnienia Pełnomocnika Akcjonariusza przez ww. Akcjonariusza, do udziału i głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty