Notowania

TOYA: strona spółki
20.11.2018, 17:02

TOA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. dnia 20 listopada 2018 oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania.

Zarząd TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 listopada 2018 r., wraz z treścią dokumentów, będących przedmiotem głosowania, z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, o procentowym udziale ważnych głosów w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Treści uchwał oraz dokumentów stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty