Notowania

TOYA: strona spółki
20.11.2018, 17:20

TOA Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 20 listopada 2018r., ze wskazaniem uchwały której sprzeciw dotyczy.

Zarząd TOYA S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 20 listopada 2018 zgłoszono do protokołu sprzeciw do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2018 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Koprowskiego – sprzeciw do protokołu zgłosił pełnomocnik jednego z akcjonariuszy.

Inne komunikaty