Notowania

EMONT: strona spółki
21.11.2018, 12:39

ELM Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 24/2017 z dnia 10.07.2017 oraz 27/2017 z dnia 07.08.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z Centrum Medycznym Karpacz z siedzibą w Karpaczu, ul. Myśliwska 13 Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Centrum Medyczne Karpacz.
Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

Inne komunikaty