Notowania

MERA: strona spółki
30.11.2018, 15:49

MER Podjęcie przez Radę Nadzorczą MERA S.A. Uchwały – Wybór Biegłego Rewidenta

Zarząd Spółki MERA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje, że na podstawie Uchwały Nr 1/11/2018 Rady Nadzorczej MERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, Rada Nadzorcza postanawia wybrać biegłego rewidenta Panią Krystynę Szewczyk, prowadzącą Kancelarię Biegłego Rewidenta PROFIN, do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018.

Inne komunikaty