Notowania

ECHO: strona spółki
4.12.2018, 23:05

ECH Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

Zarząd spółki Echo Investment S.A. przekazuje miesięczną informację o liczbie mieszkań sprzedanych i przekazanych klientom przez Grupę Echo Investment.
Liczba mieszkań przekazana klientom - 120 mieszkań przekazanych w listopadzie 2018 r., w porównaniu do 172 mieszkań przekazanych w listopadzie 2017 r.; - 633 mieszkań przekazanych narastająco od początku 2018 r., w porównaniu do 921 mieszkań przekazanych klientom w analogicznym okresie 2017 r. Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań - 60 umów zawartych w listopadzie 2018 r., w porównaniu do 189 umów w listopadzie 2017 r.; - 842 umów zawartych narastająco od początku 2018 r., w porównaniu do 1 233 umów zawartych w analogicznym okresie 2017 r.

Inne komunikaty