Notowania

JWW Gwarancja bankowa

Zarząd JWW Invest SA, informuje że w dniu 06.12.2018r. weszła w życie gwarancja nr KLG54954IN18 wystawiona przez ING Bank Śląski SA na kwotę 5 190 000,01 zł brutto na rzecz Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów s.c., w związku z realizacją kontraktu zgłoszonego raportem bieżącym nr 15/2018.

Inne komunikaty