Notowania

NEUCA: strona spółki
6.12.2018, 14:34

NEU Nabycie akcji własnych

Neuca S.A. ("Spółka") informuje, iż w wykonaniu ogłoszonej w dniu 13 listopada 2018r. oferty zakupu akcji (raport bieżący nr 145/2018), Spółka nabyła w dniu dzisiejszym 13.028 akcji własnych po cenie 235,00 zł za jedną akcję. Nabycie ww. akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku z siedzibą w Warszawie.
Przed rozliczeniem transakcji Spółka posiadała 190.079 akcji własnych. Po rozliczeniu transakcji Spółka posiada 203.107 akcji własnych, stanowiących 4,54% kapitału zakładowego i dających 4,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W wyniku ogłoszonej oferty zakupu akcji, Dom Maklerski mBank S.A. przyjął zapisy na sprzedaż 13.028 akcji. Wszystkie przyjętę oferty nabycia akcji zostały przyjęte do realizacji i zostały zrealizowane. Nie nastąpiła procentowa redukcja ilości skupionych akcji.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2018-12-12
NEU Nabycie akcji własnych
245,00
0,00
2018-12-06
NEU Nabycie akcji własnych
258,00
+0,39
2018-11-21
NEU Rejestracja zmiany statutu
231,00
-1,30
2018-11-20
NEU Decyzja Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego
236,00
-1,69
2018-11-13
NEU Oferta zakupu akcji
235,00
+0,43
2018-11-12
NEU QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
235,00
0,00
2018-11-06
NEU Decyzja Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego
224,00
0,00
2018-10-15
NEU Nabycie akcji własnych
247,50
0,00
2018-10-12
NEU Nabycie akcji własnych
254,50
-0,59
2018-10-11
NEU Nabycie akcji własnych
257,00
-0,78