Notowania

NEUCA: strona spółki
6.12.2018, 14:34

NEU Nabycie akcji własnych

Neuca S.A. ("Spółka") informuje, iż w wykonaniu ogłoszonej w dniu 13 listopada 2018r. oferty zakupu akcji (raport bieżący nr 145/2018), Spółka nabyła w dniu dzisiejszym 13.028 akcji własnych po cenie 235,00 zł za jedną akcję. Nabycie ww. akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku z siedzibą w Warszawie.
Przed rozliczeniem transakcji Spółka posiadała 190.079 akcji własnych. Po rozliczeniu transakcji Spółka posiada 203.107 akcji własnych, stanowiących 4,54% kapitału zakładowego i dających 4,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W wyniku ogłoszonej oferty zakupu akcji, Dom Maklerski mBank S.A. przyjął zapisy na sprzedaż 13.028 akcji. Wszystkie przyjętę oferty nabycia akcji zostały przyjęte do realizacji i zostały zrealizowane. Nie nastąpiła procentowa redukcja ilości skupionych akcji.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-09-06
NEU Wyrok WSA
359,00
-0,28
2019-08-28
NEU PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
320,00
0,00
2019-07-24
NEU Nabycie akcji własnych
305,00
-0,66
2019-07-16
NEU Nabycie akcji własnych
295,00
0,00
2019-07-12
NEU Oferta zakupu akcji
295,00
0,00
2019-07-11
NEU Zmiana kapitału zakładowego
295,00
+1,02
2019-07-08
NEU Nabycie akcji własnych
298,00
0,00
2019-07-01
NEU Nabycie akcji własnych
297,00
0,00
2019-06-24
NEU Nabycie akcji własnych
292,00
+0,34
2019-06-17
NEU Nabycie akcji własnych
291,00
0,00