Notowania

COMP: strona spółki
6.12.2018, 16:29

CMP Uchwały podjęte przez zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2015 i I/2017

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki z dnia 15 listopada 2018 roku numer 42/2018, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 grudnia 2018 roku w siedzibie kancelarii Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, odbyły się:
1. zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2015 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP 0000058 (dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy 1”); 2. zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lipca 2017 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP 0000066 (dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy 2”); Zgromadzenie Obligatariuszy 1 oraz Zgromadzenie Obligatariuszy 2 podjęły uchwały w przedmiocie stwierdzenia, że w razie wystąpienia w przyszłości i trwania zdarzenia przekroczenia Wskaźnika Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA (terminy zdefiniowane w odpowiednich warunkach emisji) liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie, Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji danej serii, pod warunkiem utrzymania przez Spółkę ww. wskaźnika na poziomie nie wyższym niż 3,8x na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz 4,4x na dzień 30 czerwca 2019 r. Ponadto, Emitent zobowiązał się do wypłaty na rzecz obligatariuszy posiadających obligacje odpowiednio serii I/2015 oraz I/2017 w dniu podjęcia niniejszych uchwał (dzień ustalenia osób uprawnionych) jednorazową, dodatkową premię w wysokości 1,0 (jednego) punktu procentowego liczonego od aktualnej wartości nominalnej posiadanych przez nich obligacji danej serii. Wypłata premii zostanie dokonana w terminie do końca 2018 roku za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W załączeniu przekazujemy protokoły Zgromadzenia Obligatariuszy 1 oraz Zgromadzenia Obligatariuszy 2.

Załączniki

Inne komunikaty