Notowania

IALBGR: strona spółki
6.12.2018, 17:10

IAG Wniosek o wznowienia obrotu akcjami Emitenta

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym ponownie wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego o bezzwłoczne odwieszenie obrotu akcjami Emitenta.

Inne komunikaty