Notowania

PHR Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji i/lub zaciągnięcia pożyczki

Zarząd spółki Pharmena S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu nr 23/2018 pt. „Strategia wprowadzenia do sprzedaży suplementów diety 1-MNA w Polsce i Europie” opublikowanego w dniu 26 września 2018 r. w systemie ESPI oraz do raportu bieżącego nr 19/2018 pt. „Publikacja rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności” opublikowanego w dniu 13 sierpnia 2018 r. w systemie ESPI, informuje, iż podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenie emisji obligacji i/lub zaciągnięcia pożyczki oraz otrzymał (na podstawie uchwały nr 3/2018 Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2018 r.) od Rady Nadzorczej upoważnienie do przeprowadzenia emisji obligacji i/lub zaciągnięcia pożyczki do kwoty łącznej nie większej, niż 12 milionów (słownie: dwanaście milionów) złotych.
Celem ewentualnej emisji obligacji i/lub zaciągnięcia pożyczki jest finansowanie „pomostowe” wprowadzenia do sprzedaży w Polsce i Europie suplementów diety Menavitin opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA do czasu pozyskania środków z emisji Akcji Serii E z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Emitent wskazuje, iż warunkiem koniecznym do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E jest uprzednie zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego. Emitent jest pierwszą polską spółką, która przeprowadziła proces rejestracji innowacyjnej cząsteczki jako nowej żywności na terenie całej Unii Europejskiej. Grupa Kapitałowa Emitenta planuje budowę w Polsce silnej marki o nazwie MENAVITIN dla suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA. Zakłada się zbudowanie marki MENAVITIN jako marki parasolowej i wprowadzanie produktów combo tj. połączenia cząsteczki 1-MNA z wiodącą molekułą na rynku w danym wskazaniu. W najbliższych 12 miesiącach planuje się rozwój portfela produktów poprzez wprowadzenie do sprzedaży ośmiu innowacyjnych produktów w ramach marki parasolowej. Szacuje się, że rynek suplementów diety w Polsce zwiększy swoją wartość w 2023 r. do 3,67 mld PLN (z 2,89 mld PLN w 2017 r.). Potencjalna wartość rynku dla planowanych kategorii suplementów MENAVITIN w 2017 roku wynosiła ok. 490 mln PLN. Emitent planuje także wprowadzać do sprzedaży w Europie suplementy diety oparte o innowacyjną cząsteczkę 1-MNA pod własną marką MENAVITIN oraz w ramach współpracy tzw. white label (sprzedaż suplementów pod marką partnera handlowego). Sprzedaż produktów odbywać się będzie za pośrednictwem spółek zależnych zakładanych w danej części Europy. W latach 2019-2021 planuje się uruchomienie przynajmniej trzech kolejnych spółek zależnych odpowiedzialnych za sprzedaż w danym kraju lub części Europy (Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia) ze względu na specyfikę poszczególnych rynków zbytu (różne preferencje konsumentów). Oczekuje się, że dystrybucja prowadzona w tym modelu będzie bardziej efektywna niż bezpośrednio prowadzona przez Emitenta. W lipcu 2018 r. została zawiązania spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż innowacyjnych suplementów diety zawierających cząsteczkę 1-MNA na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Szacuje się, że w roku 2020 rynek suplementów diety w Europie będzie wart ok. 7,9 mld EUR. Potencjalna wartość rynku dla planowanych przez Emitenta kategorii suplementów diety w Europie w roku 2020 to ok. 1,35 mld EUR. Niniejszy raport jest publikowany ze względu na fakt, iż podjęcie decyzji o emisji obligacji i/lub zaciągnięcia pożyczki może mieć istotne znaczenie dla możliwości pozyskania kapitału w celu finansowania wprowadzenia do sprzedaży w Polsce i Europie suplementów diety Menavitin opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2018 pt. „Strategia wprowadzenia do sprzedaży suplementów diety 1-MNA w Polsce i Europie” opublikowanym w dniu 26 września 2018 r. w systemie ESPI), co może mieć istotny wpływ na przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.

Inne komunikaty