Notowania

MORIZON: strona spółki
6.12.2018, 17:26

MZN Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 grudnia 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji (UE) nr 596/2014, przez Dariusza Piszczatowskiego ("Zawiadamiający") tj. osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Zawiadamiającego w dniu 6 grudnia 2018 roku łącznie 8.500 akcji Emitenta. Wszystkich transakcji dokonano na rynku akcji GPW.
Pan Dariusz Piszczatowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta. Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej. Osoby reprezentujące spółkę: Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty