Notowania

RADPOL: strona spółki
6.12.2018, 17:39

RDL Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 roku Pan Michał Jarczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 15 stycznia 2019 roku. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste.
Podstawa prawna: § 5 pkt. 4) w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty