Notowania

SFN Odstąpienie od negocjacji przez inwestora branżowego

Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2018 z dnia 28 września 2018 r. (w którym Spółka informowała o podpisaniu wraz dwoma akcjonariuszami posiadającymi łącznie 66,28% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu listu intencyjnego z podmiotem branżowym, którego intencją było nawiązanie współpracy w celu realizacji projektu pn. "Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 06 grudnia 2018 r. otrzymała pismo od podmiotu branżowego o wycofaniu się z dalszych negocjacji i planowanej transakcji. Jako powód podmiot branżowy wskazał brak porozumienia z akcjonariuszami będącymi stronami listu intencyjnego w zakresie warunków wejścia kapitałowego do Spółki.

Inne komunikaty