Notowania

IAI: strona spółki
6.12.2018, 18:20

IAI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NZW IAI S.A. dnia 5 grudnia 2018 r.

Zarząd IAI S.A. przekazuje informację o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 5 grudnia 2018 roku.
Paweł Fornalski - liczba akcji: 5300324 - liczba głosów: 5300324, co stanowi 64,98%* głosów w ogólnej liczbie głosów i głosów na WZA 5 grudnia 2018 roku. Sebastian Muliński - liczba akcji: 2021053 - liczba głosów: 2021053, co stanowi 24,78%* głosów w ogólnej liczbie głosów i głosów na WZA 5 grudnia 2018 roku. IAI spółka akcyjna - liczba akcji: 671733 - liczba głosów: 671733, co stanowi 8,24%* głosów w ogólnej liczbie głosów i głosów na WZA 5 grudnia 2018 roku. *Z uwzględnieniem liczby głosów z akcji własnych posiadanych przez IAI S.A., przy czym IAI S.A. nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych stosownie do art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Inne komunikaty