Notowania

ATS Informacja dla Akcjonariuszy - zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.12.2018r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty