Notowania

PLAYWAY: strona spółki
6.12.2018, 22:10

PLW Nabycie udziałów w Circus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje iż w dniu 6.12.2018 r. nabył od osoby fizycznej – jednego ze wspólników Circus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Circus”) 383 udziały w Circus.
Po dokonaniu ww. transakcji Spółka posiadać będzie 72,72% udziałów w kapitale zakładowym Circus. Circus jest producentem gry Cooking Simulator, która wykazuje obecnie prawie 50 tys. osób oczekujących na tzw. „Steam Wishlist”.

Inne komunikaty