Notowania

PLAYWAY: strona spółki
6.12.2018, 22:21

PLW Podwyższenia kapitału zakładowego w Duality S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyły się dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Duality S.A. z siedzibą w Warszawie („Duality”), które podjęły uchwały:
1. O podwyższeniu kapitału zakładowego Duality z kwoty 320 tys. zł do kwoty 350 tys. zł poprzez emisję 300 tys. szt. nowych akcji na okaziciela serii I; 2. O podwyższeniu kapitału zakładowego Duality o nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 szt. nowych akcji na okaziciela serii J. Emisje o których mowa powyżej nastąpią w trybie subskrypcji prywatnej opisanej w art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest w drodze złożenia oferty przez Duality i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Pozyskane w ten sposób środki i nowi akcjonariusze przyczynią się do dalszego, dynamicznego rozwoju Duality. Cena emisyjna zostanie określona przez Zarząd Duality. Szacunkowa wartość ww. emisji wyniesie ok. 1,5 mln zł. Duality jest producentem m.in. gier Unholy, Accident oraz Barn Finders.

Inne komunikaty