Notowania

EKIOSK: strona spółki
12.12.2018, 15:16

EKS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A., które odbyło się 12.12.2018r.

Zarząd e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A., które odbyło się 12.12.2018r.
1. Gremi Media sp. z o.o. - liczba głosów 9 046 095 , co stanowi 63,99% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 50,006% w ogólnej liczbie głosów. 2. RUCH S.A. w restrukturyzacji - liczba głosów 5 090 526, co stanowi 36,01% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 28,14% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez e-Kiosk S.A. to 18 090 000. Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 18 090 000. Podstawa prawna art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Inne komunikaty