Notowania

FITEN: strona spółki
12.12.2018, 17:29

FTN Rozpoczęcie procedury głosowania nad układem

W związku z otrzymaniem w dniu 12 grudnia 2018 roku prawomocnego postanowienia Sędziego komisarza w sprawie wyznaczenia trybu głosowania nad układem, FITEN S.A. w restrukturyzacji (dalej Spółka) informuje, że rozpoczęła się procedura głosowania nad układem. Z powziętej przez Spółkę informacji wynika, że dniem stwierdzenia prawomocności była data 3 grudnia 2018 roku, tym samym od dnia 3 grudnia 2018 roku liczony jest termin na rozesłanie kart do głosowania oraz termin na oddanie głosu w przedmiocie przyjęcia układu. Planowane zakończenia głosowania przypada na dzień 17 stycznia 2019 roku.

Inne komunikaty